Volné pozice/Kariéra | Blog | Pro média | Kontakt | |

Procházet


Procházíte 12 příspěvky pro 2019

Od července vyšší nemocenská

Zaměstnanci budou za dobu nemoci od července dostávat víc peněz. Plánované zrušení karenční doby poslanci zamítli, takže již od července bude zaměstnavatel platit náhradu od prvního dne nemoci.

Zvýšené náklady má zaměstnavatelům částečně kompenzovat snížené pojistné o 0,2 procentního bodu, které platí zaměstnancům na nemocenské pojištění. Budou tedy odvádět 2,1 % místo současných 2,3 %.…

Číst
Kategorie: Články

Daňově uznatelné náklady

Podnikáte a nejste si jistí, co vše se dá považovat na daňově uznatelné náklady? Trošku vám v tom pomůžeme.

Co je vlastně daňově uznatelný náklad? Jedná se o výdaj, který je vynaložený na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Je nutné prokázat, že takový náklad opravdu vznikl a to nejčastěji  fakturou, smlouvou…

Číst
Kategorie: Články

Daňové přiznání elektronicky nebo v listinné podobě?

Pomaličku se nám blíží termín podání přiznání k dani z příjmu. Přiznání je možné podat jak v listinné podobě tak i elektronicky. Ale jsou výjimky, kdy je nutné podat pouze elektronicky a to u těch poplatníků, kteří mají zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Pro elektronické zaslání daňových přiznání je…

Číst
Kategorie: Články

Novinky v osvobození od daně z nabití

Byla schválena novela o dani z nabytí nemovitých věcí. Jejím cílem je rozšířit stávající osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí v případě prvního úplatného nabytí vlastnického práva k jednotce v bytovém domě také na jednotky v rodinných domech.

Díky novele se rozšíří okruh majitelů novostaveb, kteří budou osvobozeni od této daně.
Záměrem novely je sjednocení osvobození jednotek vymezených dle stavebních předpisů v bytových domech a rodinných…

Číst
Kategorie: Články

Máte více zaměstnání?

V dnešní době spousta lidí má několik zaměstnání nebo také může pracovat pro jednoho zaměstnavatele, ale má u něj víc pracovněprávních vztahů.

Pokud chce tedy zaměstnanec vykonávat práci v rámci vícero pracovněprávních vztahů, ať už u jednoho, nebo více zaměstnavatelů, tak by on i zaměstnavatel měli vždy pamatovat na povinnosti stanovené zákonem.

Nejprve se podíváme, jak je to s více pracovněprávními vztahy u jednoho zaměstnavatele. V tomto případě zaměstnanec nesmí…

Číst
Kategorie: Články

Jaké slevy na dani si můžete uplatnit?

Pokud jste zaměstnaní, můžete požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně a to do 15. 2. 2019.  V opačném případě, pokud jste měli zdanitelné příjmy, máte povinnost podat daňové přiznání. Dnes si řekneme,  jaké slevy na dani můžete uplatnit a za jakých podmínek.

1. Základní sleva na poplatníka

Nárok na daňovou slevu…

Číst
Kategorie: Články

Nová verze datových schránek

Dnes byla zahájena nová verze datových schránek. I nová verze je i nadále propojena s Portálem občana i elektronickým občanským průkazem a měla by být plně použitelná i z mobilních zařízení.

Přihlásit se do datové schránky tak půjde nejen heslem, které lze získat při jejím zřízení na kterémkoliv Czech POINTu, ale nově také s pomocí občanky. Zruší…

Číst
Kategorie: Články

Pomalu se blíží termín přiznání k dani z nemovitých věcí

Pomalu se nám blíží termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2018. Tento termín je stanoven na 31. ledna 2019.

A koho se tento termín týká? Jedná se o všechny poplatníky, kteří v roce 2018 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku.

Také ti…

Číst
Kategorie: Články

Snížil se počet bankrotů

Bankrot, jedna z nejčastějších nočních můr podnikatelů, ale i s tím musí podnikatelé počítat.

Za rok 2018 bylo dle insolventního zákona vyhlášeno nejméně bankrotů firem což je nejméně za 11 let.

Během roku 2018 bylo vyhlášeno 649 bankrotů obchodních společností. V porovnání s rokem předchozím klesl počet bankrotů obchodních společností o 120, tedy o 16 %. 

Počet bankrotů podnikatelských subjektů v posledních…

Číst
Kategorie: Články

Změny v sazbách DPH

Jako každý rok i letos dojde ke změnám v oblasti DPH. Změna se týká sazby DPH u pozemní (s výjimkou dopravy lyžařskými vleky) a vodní hromadné pravidelné přepravy osob z 15 % na 10 %.

Novela zákona o DPH totiž zatím nebyla vyhlášena ve Sbírce zákonů, účinnosti nabyde až 15. dnem po jejím vyhlášení, které by mělo nastat v průběhu ledna.…

Číst
Kategorie: Články

Příležitostná činnost

Už jste někdy slyšeli o příležitostném příjmu? Jedná se o nárazový výdělek, který, pokud splníte zákonem dané podmínky, nemusíte danit. Zároveň si jej mohou podnikatelské odečíst od nákladů. A co si pod pojmem příležitostný příjem představit jedná se o tyto činnosti:

  • Jednorázové činnosti a služby
  • Činnosti nesmí být pravidelné a opakované…
Číst
Kategorie: Články

Co se musí udělat mzdová účetní na začátku roku?

A máme tu nový rok a v dnešním článku si řekneme jaké povinnosti má mzdová účetní po skončení kalendářního roku.

1. Zpracování mzdových listů, rekapitulace mezd a odvodů za jednotlivé měsíce

V první řadě je nutné zpracovat mzdové listy za každého zaměstnance, který byl ve společnosti v daném roce zaměstnán. Mzdové listy slouží jako podklad pro roční zúčtování…

Číst
Kategorie: Články